Vietnam noemt Amerikaans gerecht onrechtvaardig inzake Agent Orange

Volgens slachtofferorganisaties zijn 2 tot 4 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking geweest met Agent Orange. Het middel zorgt 40 jaar na de oorlog nog voor aangeboren misvormingen.

Volgens slachtofferorganisaties zijn 2 tot 4 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking geweest met Agent Orange
Volgens slachtofferorganisaties zijn 2 tot 4 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking geweest met Agent Orange.

Hanoi heeft de beslissing van vrijdag 22 februari 2008 van het Amerikaans hof van beroep, om de slachtoffers van Agent Orange het recht te ontzeggen een schadeclaim in te dienen bij de 37 chemische bedrijven die het ontbladeringsmiddel ontwikkelden dat de Amerikanen hebben gebruikt tijdens de Vietnamoorlog, ‘onrechtvaardig’ genoemd.

‘De foute en onrechtvaardige beslissing van het hof van beroep (…) heeft een groot ongenoegen veroorzaakt bij de Vietnamese bevolking,’ zei de woordvoerder van het Vietnamees ministerie van Buitenlandse Zaken, Le Dung, in een verklaring op de website van het ministerie.

Vrijdag had het Amerikaanse gerecht zich uitgesproken over 2 klachten: 1 ingediend door 26 Vietnamezen wegens oorlogsmisdaden tegen bedrijven als Dow Chemical en Monsanto en een 2e ingediend door Amerikaanse Vietnamveteranen.

In de 1e zaak schaarde de rechtbank zich achter het vonnis van een New Yorkse rechter, die het beroep van 2005 had verworpen met de motivatie dat niet kon worden aangetoond dat het internationaal recht werd geschonden voor zover het product werd gebruikt om de vegetatie te vernietigen en niet om de bevolking te vergiftigen.

Dow Chemical en Monsanto

In de 2e zaak was de rechtbank van mening dat de bedrijven werkten onder toezicht van het leger en dat ze voldoende informatie hadden verstrekt over de risico’s van hun producten.

‘De oorlog is bijna 40 jaar afgelopen, maar de gevolgen van Agent Orange en dioxine blijven een diepe impact hebben op het economisch en sociaal leven in Vietnam,’ verklaarde Le Dung, met nadruk op het aanhoudende lichamelijk en moreel leed van ‘miljoenen Vietnamezen’.

Agent Orange is een ontbladeringsmiddel dat dioxine bevat, een erg giftig chemisch product. Van 1961 tot 1971 werden tientallen miljoenen liter van het goedje uitgestort boven Vietnam om het woud en de landgewassen te vernietigen die gebruikt werden door de Vietminh.

Aangeboren misvormingen

Volgens slachtofferorganisaties zijn 2 tot 4 miljoen mensen rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking geweest met dit onkruidverdelgingsmiddel, dat kankers, blindheid, huidziektes of aangeboren misvormingen kan veroorzaken. Maar de Verenigde Staten hebben altijd hun verantwoordelijkheid ontkend, met het argument dat er geen door iedereen erkende gegevens over de chemische effecten van het product voorhanden waren. – Het Laatste Nieuws [24.02.08]