Vietnam leert leven met overstromingen

Stijgend water als gevolg van hevige moessonregens in de zuidelijke Mekongdelta van Vietnam, vormt een eerste belangrijke test voor de strategie die het land heeft ingezet om te leren leven met overstromingen.

Een groot deel van het noorden van Vietnam heeft al te maken gehad met overstromingen en landverschuivingen. ‘De zuidelijke provincies moeten zich voorbereiden op dezelfde problemen’, zegt Vo Thanh, plaatsvervangend directeur van het Centrum voor Meteorologie en Weersvoorspelling in An Giang. De provincie An Giang is 1 van de belangrijkste rijstgebieden van het land.

Vietnam heeft in het moessonseizoen, dat van mei tot september duurt, te maken met zware regenval en tropische stormen. Volgens het Centrale Comité voor Overstromings- en Stormcontrole, zijn de overstromingen en stormen de laatste drie jaar in hevigheid en verwoestendheid toegenomen.

De overstromingen in het najaar van 2007 werden gevolgd door zeldzaam lange een koudegolf. Daarna volgde een onverwachte hitte en stormen begin 2008 en de recente tropische tyfoon Kammuri.

Deze weersomstandigheden zijn een grote uitdaging voor het waarschuwingssysteem voor overstromingen in Vietnam. Dat systeem is onderdeel van een bredere strategie die de regering volgt onder de noemer ‘Leven met overstromingen’.

De strategie richt zich op het tijdig constateren van overstromingsgevaar om de negatieve impact te beperken en ervoor te zorgen dat de bevolking kan profiteren van de potentiële economische voordelen van de jaarlijkse overstromingen, die horen bij de natuurlijke cyclus in de regio.

Inadequaat

Begin augustus werden de inwoners van de provincies Lao Cai en Yen Bai overvallen door aardverschuivingen en overstromingen door de tyfoon Kammuri. Die tyfoon werd niet tijdig gesignaleerd door het waarschuwingssysteem dat in 2006 in gebruik werd genomen. De tyfoon leidde tot 129 doden. Duizenden hectares gewassen kwamen onder water te staan en er werden 189 bruggen vernield.

‘Het nieuwe waarschuwingssysteem, dat nog proef draait, bleek niet adequaat’, zegt Le Thanh Du, plaatsvervangend directeur van het departement voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling van Lao Cai. De situatie zal ook in het zuiden dreigender worden. ‘De stijging van het water in de Mekongdelta kan dit jaar alarmniveau 3 bereiken’, zegt hij.

Vietnamese meteorologen gebruiken de alarmniveaus om het dreigingsniveau voor de dijken en rivieren en de dorpen in de buurt aan te geven. Niveau 3 betekent een kritieke situatie.

Door het complexe weer – tropische depressies en stormen – vloeit het water van stortregens naar de Mekongdelta, waardoor het water meer stijgt dan gebruikelijk is onder invloed van de seizoenen. ‘Tussen nu en oktober verwachten we nog 4 tropische depressies of tyfonen’, zegt Thanh. ‘We moeten er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat het waarschuwingssysteem goed werkt’, voegt meteoroloog Nguyen Van toe. De bevolking langs de rivier Mekong is nu beter voorbereid op overstromingen dan in het verleden, zegt hij. ‘Ze weten dat de jaarlijkse vloed niet te voorkomen is, dus proberen ze zich er zo goed mogelijk tegen te weren.’

Normale overstromingen

Ongeveer 20 procent van de Vietnamese bevolking van 86,5 miljoen mensen, woont in de delta van de Mekong. De delta produceert 50 procent van het voedsel voor het dagelijks menu en 60 procent van de vis voor het hele land. De regio draagt voor 27 procent bij aan het bruto nationaal product van Vietnam. De plaatselijke bevolking ziet het als een ramp als er geen overstromingen zijn. Maar ze maken zich ook zorgen over al te sterke overstromingen, die mensenlevens kunnen kosten en economische schade aanrichten.

‘Normale overstromingen’ zijn goed omdat ze zorgen voor de ontwikkeling van de aquacultuur en ecologische balans. ‘Overstromingswater kan ziektes en ongedierte wegspoelen van de rijstvelden en zorgen voor een vruchtbaarder bodem’, zegt Van. ‘Deze overstromingen zijn er elk jaar. De bevolking heeft geleerd daar de vruchten van de plukken en zich te wapenen tegen mogelijke desastreuze overstromingen.’

In 2000 had de delta te maken met de ergste overstroming in 40 jaar. Het water steeg meer dan 5 meter, waardoor 500 mensen omkwamen, waaronder 300 kinderen. Na dat drama lanceerde de regering de strategie ‘Leven met Overstromingen’. Behalve een beter waarschuwingssysteem, had die strategie tot doel honderden veilige woongebieden in te richten in 7 provincies die overstroomden. Ook werd de drainagecapaciteit van plaatselijke rivieren verbeterd.

Boeren werd geadviseerd hun oogstkalender aan te passen, zodat de belangrijkste oogst kon worden binnengehaald voor de overstromingen. Het stijgende water biedt ze mogelijkheden om waterplanten te cultiveren, vis of garnalen te vangen of traditionele ambachten op te pakken. – MO [14.09.08]