The Moon at the Bottom of the Well

Een fraaie en gevoelige film uit een mooi, maar feitelijk hardvochtig Vietnam. Een jonge schooljuffrouw offert zich geheel op voor haar echtgenoot. Maar de kruik gaat zolang te water tot hij barst. Dan verdwijnt ze in een andere wereld.

The Moon at the Bottom of the Well, van regisseur Nguyen Vinh Son

Een poëtische en fraai gefotografeerde film, die het lot volgt van een jonge vrouw, Hanh. Deze innemende onderwijzeres woont in een mooie streek in Centraal-Vietnam en is getrouwd met Phuong, het wat oudere hoofd van de school. Zij is een toegewijde echtgenote en hij een veeleisende man. Ogenschijnlijk vormen ze een ideaal paar.

Hanh offert zich geheel op en als blijkt dat ze onvruchtbaar is, stemt ze ermee in dat Phuong een kind verwekt bij een andere vrouw. Dit gebeurt vooral onder druk van haar schoonmoeder, die hecht aan de doorgaande familielijn. Deze oplossing voor het nakomelingschap wordt een probleem als het geheim uitlekt en de positie van het schoolhoofd op het spel komt te staan. Om problemen te voorkomen scheiden Hanh en haar man en trouwt hij met de moeder van zijn kind.

Hanh ondergaat haar lot nog steeds gelaten en bouwt een band op met het kind van haar ex-man. Maar zelfs aan haar incasseringsvermogen komt een eind. Langzaam breekt ze geestelijk af. Ze lijkt steeds meer beïnvloed te worden door een andere wereld, een van geesten en doden.

Poëtische film

Regisseur Nguyen Vinh Son vertelt zijn verhaal met het geduld van zijn hoofdpersoon. Met respect kijkt hij toe hoe het lot van Hanh steeds zwaarder op haar gaat drukken, totdat ze uit de werkelijke wereld lijkt te worden weggeduwd. Ook dan gaat ze nog door met dienen, alleen zijn dat geen menselijke potentaten meer. – International Film Festival Rotterdam [21.01.09]