Hoe Vietnam zijn ‘oorlog’ tegen het coronavirus wint

Vietnam, het dichtbevolkte buurland van China, heeft een zwak gezondheidszorgsysteem en een laag budget voor de bestrijding van het coronavirus. Hoe is het land er dan in geslaagd om het COVID-19 infectiepercentage zo laag te houden?

Deze epidemie bestrijden, betekent vechten tegen de vijand
Premier Nguyen Xuan Phuc: ‘Elk bedrijf, elke burger, elke woonwijk moet een fort zijn om de epidemie te voorkomen. Deze epidemie bestrijden, betekent vechten tegen de vijand.’

Terwijl de coronaviruspandemie woedt in rijke Europese landen, meer dan 10.000 kilometer van China waar de uitbraak begon, is Vietnam op grote schaal gespaard gebleven.

Alleen al in Duitsland blijkt uit de meest recente cijfers van de World Health Organisation (WHO) dat meer dan 30.000 mensen besmet zijn met COVID-19, met 149 dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Vietnam, dat een grens van 1.100 kilometer met China deelt, heeft echter sinds de uitbraak in januari slechts 134 infecties en geen dodelijke slachtoffers gemeld.

Zelfs als we deze cijfers met enige voorzichtigheid beschouwen, is 1 ding duidelijk: Vietnam heeft tot dusver goed werk geleverd in de strijd tegen het coronavirus.

Tijdens de Tet nieuwjaarsvieringen eind januari zei de Vietnamese regering dat ze ‘de oorlog verklaarde’ aan het coronavirus, hoewel de uitbraak in die tijd nog steeds beperkt was tot China. Premier Nguyen Xuan Phuc zei tijdens een bijeenkomst van de regerende Communistische Partij van Vietnam, dat het niet lang zou duren voordat het coronavirus het land bereikte. ‘Deze epidemie bestrijden, betekent vechten tegen de vijand’, zei Phuc.

Mobiliseren op alle fronten

Deze strijd zal echter afhangen van veel overheidsfinanciering en een stevig volksgezondheidsstelsel, 2 zaken die Vietnam mist.

Vietnam heeft niet de capaciteit om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan zoals in Zuid-Korea, waar tot nu toe 350.000 tests zijn uitgevoerd. Het medisch systeem van het land is ook beperkt. Nguyen Thanh Phong, de burgemeester van Ho Chi Minh-stad – een metropool van 8 miljoen mensen – zei dat de ziekenhuizen van de stad in totaal 900 IC-bedden hebben. Een epidemie in de stad zou deze capaciteit gemakkelijk overbelasten.

Om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan, voerde Vietnam een ​​rigoureus quarantainebeleid in en voerde het volledige opsporing uit van alle mensen die in contact kwamen met het virus. Deze maatregelen zijn veel eerder in de aanloop naar de epidemie geïmplementeerd dan in China, waar het afsluiten van hele steden als laatste redmiddel werd gebruikt om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidde.

Zo plaatste Vietnam al op 12 februari een hele stad van 10.000 inwoners in de buurt van Hanoi gedurende 3 weken in quarantaine. Op dat moment waren er in het hele land slechts 10 bevestigde COVID-19-gevallen. De autoriteiten hebben ook op grote schaal en zeer nauwkeurig iedereen gedocumenteerd die mogelijk in contact is gekomen met het virus.

Westerse landen zoals Duitsland documenteerden alleen de geïnfecteerden en hun directe contacten. Vietnam heeft ook het 2e, 3e en 4e contactniveau met besmette personen bijgehouden. Al deze mensen werden vervolgens onder opeenvolgende strenge bewegingsniveaus en contactbeperkingen geplaatst.

En in een vroeg stadium werd iedereen die vanuit een risicogebied in Vietnam aankwam 14 dagen in quarantaine geplaatst. Sinds begin februari zijn ook alle scholen en universiteiten gesloten.

Vietnam staat op scherp

In plaats van afhankelijk te zijn van medicijnen en technologie om een ​​uitbraak van coronavirus te voorkomen, heeft het toch al robuuste staatsveiligheidsapparaat van Vietnam een ​​wijdverspreid systeem van openbare bewaking toegepast, geholpen door een goed bevoorraad en algemeen gerespecteerd leger.

Beveiligingsfunctionarissen of spionnen van de Communistische Partij zijn te vinden in elke straat en op alle kruispunten van iedere wijk en elk dorp. Het leger zet ook soldaten en materieel in voor de strijd tegen het coronavirus.

Dit nauwgezette toezicht zorgt er grotendeels voor dat niemand door het net glipt of de regels ontwijkt.

De keerzijde hiervan is dat degenen die ziek zijn met COVID-19 worden verbannen uit hun gemeenschap en op sociale media. Een vrouw wiens zaak in Vietnam openbaar werd gemaakt, bracht het virus mee naar Hanoi na een reis door Europa. Ze werd op sociale media op grote schaal beledigd, omdat ze instructies, zoals registratie bij de autoriteiten en in quarantaine blijven, negeerde.

Ze was ook een bijzonder geval, want toen ze aankwam, waren de eerste 16 mensen die besmet waren met COVID-19 in Vietnam al hersteld. Ze werd daardoor beschouwd als de persoon die het virus terugbracht.

Dit soort uitsluiting van degenen die ziek worden zorgt voor enorme sociale druk om zich te onderwerpen aan de overheidsvoorschriften.

Oorlogsretoriek

Vietnam past ook een soort oorlogsretoriek toe in zijn strijd tegen het coronavirus. De premier zei: ‘Elk bedrijf, elke burger, elke woonwijk moet een fort zijn om de epidemie te voorkomen.’

Dit heeft een gevoelige snaar geraakt bij veel Vietnamezen, die trots zijn op hun vermogen om samen pal te staan ​​in een crisis en ontberingen te doorstaan.

De staatsmedia hebben ook een enorme informatiecampagne gelanceerd. Het ministerie van Volksgezondheid sponsorde zelfs een nummer op YouTube, over goed handen wassen, dat vervolgens viraal ging.

De regels volgen

Hoewel er geen studies zijn om het te bewijzen, geeft de stemming op sociale media en in gesprekken met Vietnamezen aan dat de meerderheid van het publiek het eens is met de overheidsmaatregelen.

Ze zijn er trots op dat Vietnam het relatief goed doet in zijn aanpak van de crisis. De populairste bestrijder van het coronavirus van het land, vice-premier Vu Duc Dam, wordt op Facebook als ‘nationale held’ vereerd.

Er zijn maar weinig mensen die zich zorgen maken over het feit dat dit succes politiek voordeel oplevert voor de communistische regering van eenpartijstaat Vietnam, die wordt beschuldigd van het schenden van burgerrechten. Mensen accepteren ook een strengere controle op de media.

De verwachte economische kosten, die Vietnam hard zullen raken ondanks het kleine aantal gevallen, worden door de bevolking ook algemeen aanvaard.

Volgens cijfers van de overheid zijn in de eerste 2 maanden van dit jaar 3.000 bedrijven gesloten. Grote bedrijven, zoals de Vin Group, hebben tientallen hotels en resorts gesloten vanwege het dalende toerisme en werknemers ontslagen.

De Vietnamese regering heeft 1,1 miljard dollar beschikbaar gesteld om geld in de economie te pompen en de lasten te verlichten. Ambtenaren van Financiële Zaken verwachten echter dat de belastinginkomsten door de crisis zullen opdrogen. De regering roept ook op tot vrijwillige donaties – en mensen geven wat ze kunnen, omdat ze geloven in hun regering tijdens deze crisis en in de strijd tegen het coronavirus. – Deutsche Welle [26.03.2020]